Sociaal omgevingsmanagement.

Bureau IKVA levert en ontwikkelt duurzaam toegevoegde waarde voor burgerparticipatie in wijken en buurten in gemeenten op het gebied van woon, leefstructuur, sociale ruimte, leefbaarheid, veiligheid en participatie. Dat doet Bureau IKVA door kennis, kunde en capaciteit van burgers met elkaar te verbinden aan de behoefte van de buurt, wijk, gemeente. Hierbij zijn samenwerking, flexibiliteit, kwaliteit en ambitie de kernwaarden. Een innovatieve en proactieve aanpak die niet alleen conflicten voorkomt of oplost, maar ook de basis legt voor een duurzame dialoog en relatie met de omgeving.

Bureau IKVA brengt de omgeving in beeld en vindt het een uitdaging om met de burgers informatie te verzamelen. Met welke structureren heeft men te maken en hoe is dat te vertalen naar een leefbare buurt, wijk. Daarnaast adviseert Bureau IKVA gezamenlijk met bewoners de politieke bestuurlijk niveaus. Bureau IKVA is een teamspeler die bewoners kan enthousiasmeren en voor een gezamenlijk resultaat gaan. Sterk in de vertaling van strategie naar praktijk.

 

De inhoud van de werkzaamheden kunnen o.a. bestaan uit;

–       Zo vroeg mogelijk de omgeving te betrekken

–       De omgevingsmanager begint telkens vanuit de gebruiker

–       Werkt professioneel samen met omgevingspartijen,

–       Volgt relevante ontwikkelingen en doorvertaling naar bruikbare informatie voor het project;

–       Strategiebepaling Omgevingsmanagement;

–       Ondersteuning regievoering en advies;

–       Secretaris verbindingsteam

 

De producten die Bureau IKVA opgeleverd zijn o.a.;

–       Leefbare buurt wijk

–       Burgerparticipatie

–       Verbindingsteam

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *