Mijn carrière ben ik begonnen in de psychiatrie, gehandicapte zorg en heb na tien jaar de overstap gemaakt naar de kinderbescherming. Binnen de kinderbescherming ben ik zeventien jaar actief geweest in o.a. ondertoezichtstellingen, voogdijzaken, omgangsregelingen, werkbegeleiding en vrijwilligersbeleid. Vervolgens was ik van 2001 tot 2013 directeur van een HALT bureau. Halt staat voor kortlopende interventies om jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden middels repressie en preventie activiteiten. Via Halt hebben wij veel gastlessen gegeven in basis en voortgezet onderwijs. Sinds 2016 voor 20 uur per week actief op het gebied van begeleide omgangsregeling.


Verder heb ik ervaring opgedaan in verschillende nevenfuncties als:

  • lid van Raad van Commissarissen van een woonstichting met aandachtsgebied zorg & welzijn.
  • Lid van de Raad van Toezicht bij een onderwijsstichting met 16 basisscholen (Gelderland) met aandachtsgebied kwaliteit en remuneratiecommissie.
  • Door het college van B&W Venray is mijn Bureau aangewezen als onafhankelijk meldpunt voor discriminatie of ongelijke behandeling.
  • 1 november 2014 benoemd als plaatsvervangend voorzitter/lid van de klachtenadviescommissie ongewenste omgangsvormen bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Brandweer.
  • 1 januari 2016 benoeming door de minister als onafhankelijk voorzitter van de klachtencommissie van de Politie Eenheid Limburg.
  • In 2016 benoemd als plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen bij de Windesheim hogeschool in Zwolle
  • maart 2019 externe-vertrouwenspersoon en mediator bij Stichting Veilige Onderwijs
Op het gebied van communicatie ben ik actief als mediator en vertrouwenspersoon met als specialisaties arbeidsconflicten, onderwijs, zorg, overheid en echtscheidingen.
Beschik over inzicht en een helikopterview. Kan goed samenwerken waarbij integriteit en moreel besef op de voorgrond staan. Heb een maatschappelijk en omgevingsgericht gevoel waar verantwoordelijkheid nemen bij hoort