Klagen is je ontevredenheid, misnoegen, smart,  pijn of verdriet uiten. Zeuren is op een vervelende toon steeds min of meer dezelfde vraag of klacht herhalen.  klagen is niet alleen het laten horen van een jammerend of verdrietig geluid, maar ook een manier om je ontevredenheid te uiten. Klagen is in de eerste plaats een veilige methode om contact te maken. Klagen is in feite een vraag aan de ander om te reageren op waar je pijn of hinder van ondervindt.

Een Amerikaans psycholoog Robin M. Kowalski van de Lemon Universiteit deed onderzoek naar mensen die klaagden. Ze constateerde dat klagen een goede gevoel geeft en een sociaal voordeel heeft als een:

  • veilige manier om contact te maken. Klagen kan een herkenning geven;
  • kwijtraken van negatieve energie;
  • poging om werkelijke behoeftes zichtbaar te maken.

Beklag indienen of ontvangen

Bezwaar maken is namelijk in de diepere zin een manier om te reageren op iets wat droef stemt of pijn doet. Klagen is dus in de tweede plaats een eenvoudige manier om negatieve energie kwijt te raken.

Tot slot

Veel  beklaagden en klagers zeggen na het klagen dan ook dat lucht op. Fijn dat je even wilde luisteren. klagen is een functionele manier om je zorgen te uiten over bepaalde situaties. Het is een manier om duidelijk te maken dat je je niet prettig voelt over een bepaalde situatie. Als de ander positief omgaat met de klacht, kan dat het begin zijn van een betere samenwerking en meer begrip over en weer.

Bureau IKVA kan je als aangeklaagde of klager ondersteunen. Een luisterend oor kan de spanning over de ergernis al wat doen afnemen. Wanneer iemand jou beticht. Wil je leren hoe je voor jezelf op kunt komen zonder een ‘zeur’ te worden? Neem dan contact zodat we samen kunnen kijken hoe ik je daarbij kan helpen.