Wat doet Bureau IKVA

Onze diensten

Discriminatiemeldpunt Gemeente Venray

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het anti-discriminatiepunt aangewezen als onafhankelijk meldpunt waar u gratis een melding kunt maken van ongelijke behandeling. Samen wordt gekeken welke stappen u eventueel kunt ondernemen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://anti-discriminatiepunt.nl

Ondersteuning bij klachtenafhandeling

Klagen is je ontevredenheid, misnoegen, smart,  pijn of verdriet uiten. Zeuren is op een vervelende toon steeds min of meer dezelfde vraag of klacht herhalen.  klagen is niet alleen het laten horen van een jammerend of verdrietig geluid, maar ook een manier om je ontevredenheid te uiten. Klagen is in de eerste plaats een veilige methode om contact te maken. Klagen is in feite een vraag aan de ander om te reageren op waar je pijn of hinder van ondervindt.

Wie is Bureau IKVA

Mijn carrière ben ik begonnen in de psychiatrie, gehandicapte zorg en heb na tien jaar de overstap gemaakt naar de kinderbescherming. Binnen de kinderbescherming ben ik zeventien jaar actief geweest in o.a. ondertoezichtstellingen, voogdijzaken, omgangsregelingen, werkbegeleiding en vrijwilligersbeleid. Vervolgens was ik van 2001 tot 2013 directeur van een HALT bureau. Via Halt hebben wij veel gastlessen gegeven in basis en voortgezet onderwijs. Sinds 2016 voor 20 uur per week actief op het gebied van begeleide omgangsregeling.

Op het gebied van communicatie ben ik actief als mediator en vertrouwenspersoon met als specialisaties arbeidsconflicten, onderwijs, zorg, overheid en echtscheidingen.

Beschik over inzicht en een helikopterview. Kan goed samenwerken waarbij integriteit en moreel besef op de voorgrond staan. Heb een maatschappelijk en omgevingsgericht gevoel waar verantwoordelijkheid nemen bij hoort

Contact