Wat is discriminatie?

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van ras, godsdienst, handicap of seksuele voorkeur.

Discriminatiemeldpunt Gemeente Venray

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft bureau IKVA aangewezen als onafhankelijk meldpunt waar u melding kunt maken van ongelijke behandeling. Samen wordt gekeken welke stappen u eventueel kunt ondernemen.

https://www.venray.nl/discriminatiemeldpunt#section-2

Melden heeft altijd zin:

Voor uzelf. U kunt bijvoorbeeld advies krijgen of aangifte doen van een strafbaar feit bij de politie. Uw melding geeft in ieder geval informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt. De overheid heeft deze informatie nodig om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Zo kunnen we samen het verschil maken.

“Wees geen toeschouwer, discriminatie verdient aandacht, maak melding of vraag    informatie”

Vindt u dat u ongelijk bent behandeld en inwoner van de gemeente Venray dan kunt u gratis een melding maken bij bureau IKVA. U kunt ook contact opnemen als u twijfelt of er sprake van discriminatie is

De Nederlandse wet over discriminatie

In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Daarnaast zijn er specifieke wetten die onze gelijkheid beschermen.

https://mensenrechten.nl/nl/de-nederlandse-wet-over-discriminatie

Wat is discriminatie?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie

Internationale verdragen – non discriminatiebeginsel

https://www.mensenrechten.nl/nl/internationale-verdragen-non-discriminatiebeginsel?gclid=EAIaIQobChMI37u2oYfo4AIVQeJ3Ch2JQAMsEAAYASABEgJ5UfD_BwE#Verenigde-Naties

Voorlichting en preventie

De voorlichtingstaak van de antidiscriminatievoorziening is niet in de wet opgenomen. Voorlichting en preventie is belangrijk voor het voorkomen van discriminatie, noodzakelijk om burgers te informeren over hun recht op gelijke behandeling en van belang voor een betrouwbare klachtenregistratie. Zonder voorlichting weten mensen vaak niet wat discriminatie precies is en wat ze moeten doen of waar ze terecht kunnen.

De gemeente Venray zit niet stil en heeft het project “Samen zetten wij respect aan!” gestart.

Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, is het belangrijk dat iedereen zijn toekomst op zijn eigen manier kan en mag invullen en we rekening houden met elkaar. Tolerantie is het sleutelwoord. Daarom starten we in 2018 met de campagne #RespectOn, die onderdeel is van de beweging Tolerant Minds. De campagne in Venray duurt voort tot eind 2020.

https://www.respectvenray.nl/

Voorbeelden / feiten

Discriminatie en Racisme

94% van de jongeren die discriminatie heeft meegemaakt, maakt daar geen melding van bij een instantie. Volgens veel jongeren heeft dat ‘toch geen zin’. Maar als ze weten bij welke organisatie ze moeten zijn, dan denkt twee derde dat ze eerder stappen gaat zetten.

Discriminatie op je werk

Op je werk kan je te maken krijgen met discriminatie. Bijvoorbeeld pesterijen op de werkvloer, je wordt afgewezen voor een sollicitatie omdat je te oud bent of je bent een arbeidsmigrant en krijgt lager betaald dan je collega.

Privacyreglement

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hiervoor hanteren we een privacyreglement